Kunskapsbank

Här hittar du vår samlade kunskap om elbilar, laddning och andra vanliga frågor relaterade till att äga, köra eller ladda din elbil

Är du osäker eller har några som helst frågor hjälper vi dig gärna längst vägen.

Låt oss guida dig rätt!

Mail: hej@elbilsvaruhuset.se

Telefon: 08-512 550 83

Laddbox

En laddbox är det bästa och säkraste sättet att ladda din elbil. Det finns några aspekter som kan vara viktiga att ta hänsyn till innan du köper en laddbox, som du kan läsa om nedan. När du köper en laddbox från test.elbilsvaruhuset.se behöver du inte tänka på något förutom var du vill placera din laddbox.

Det går att ladda bilen i ett vanligt vägguttag, men det medför ett antal större risker. Att ladda bilen med en laddbox är det snabbaste och säkraste sättet att ladda din elbil, speciellt om du ska ladda bilen under en längre tid. Medan det går att ladda bilen i ett vanligt vägguttag medför det ett antal risker. Laddboxen har särskilda säkerhetsfunktioner inbyggda så att den endast laddar när bilen är ansluten på rätt sätt, laddboxen är också gjord för att kunna hantera en hög belastning under en längre tid, funktioner som vanliga vägguttag saknar.

Det går att ladda bilen i ett vanligt vägguttag, men det kan vara farligt och på grund av riskerna avråder Elsäkerhetsverket från att ladda elbilen i vanligt vägguttag.

De uttag vi har i hemmet är inte anpassade för att ladda elbilen under en längre tid, då det kan utsätta husets elnät för hög belastning. Detta kan i sin tur leda till överhettade ledningar och vägguttag, vilket kan orsaka brand. För att undvika det när du laddar i ett vanligt vägguttag måste du säkerställa att uttaget klarar av den belastningen, och undvika att ladda för länge. Ytterligare rekommenderade säkerhetsåtgärder är att stänga av andra hushållsmaskiner såsom tvättmaskin, dammsugare och köksmaskiner.

Det går alltså att ladda bilen i vanligt vägguttag, men om du ska ladda under en längre tid eller regelbundet, rekommenderas alltid en laddbox för en säkrare, snabbare och enklare laddning.

Eluttagen i våra hem är inte gjorda för den belastning som krävs när du laddar din elbil, och laddar du en längre tid så kan systemet bli överhettat och det finns risk för brand. En laddbox är gjord för att klara en hög belastning under längre tid, vilket innebär att du tryggt kan ladda din elbil. Laddboxarna från Elbilsvaruhuset har också inbyggd lastbalansering, vilket säkerställer att den totala elförbrukningen i hemmet inte överbelastas och därmed ger en extra trygghet.

Lastbalansering på laddboxen är en extra säkerhetsåtgärd för att skydda ditt elsystem. I korthet innebär det att laddboxen känner av hur mycket den totala elförbrukningen är i hemmet i just den stunden, och anpassar laddningen av elbilen därefter så att hemmets elsystem inte blir överbelastat.

Detta innebär att om du exempelvis startar tvättmaskinen och diskmaskinen, så sänker laddboxen laddeffekten, och risken för överhettning och brand minskar. Detta är också bra om du laddar flera bilar samtidigt; om du har en laddbox som kan ladda flera bilar så är en lastbalanserare redan inbyggd.

Laddningseffekten, som mäts i kilowatt (kW), du ska ha på laddboxen beror på elnätet i hemmet och din elbil. 

Det varierar, men om du installerar en laddbox med lastbalansering räcker det i regel med en huvudsäkring på 16 ampere, det vill säga standardstorleken.

Den vanligaste storleken i Sverige är 16 till 20 ampere, men du kan ta reda på det genom att kontakta ditt elnätsbolag.

En elkabel består av tre olika ledare, och att ladda med enfas eller trefas innebär i korthet att du belastar en eller tre av dessa ledare. Med trefas får du en högre och därmed snabbare laddning.

En elcentral är det skåp där alla dina elsäkringar sitter. Säkringarna är olika grupperingar av husets elnät, exempelvis tvättstugan och köket. En elcentral kan antingen vara ett äldre proppskåp, eller ett modernare säkringsskåp som har automatsäkringar. Laddboxen måste skyddas med separata säkringar och jordbrytare i din elcentral, och beroende på vilken sorts elcentral du har kommer installationen på laddboxen se olika ut.

Medan elcentralen ofta är placerad inomhus så kan huvudcentralen ofta sitta på utsidan av ditt hus. Det är där elen kommer ifrån och matas in i din elcentral.

En viktig aspekt är hur långt bort elcentralen eller huvudcentralen är från din laddplats, då maxlängden på kabeln vid standardinstallation är 10 m. Om du behöver dra en längre sladd än så tillkommer det extrakostnader då det räknas som specialbeställning.

Installation

Vi matchar dig med en installatör inom 24 timmar, men oftast går det mycket snabbare än så. Vid matchning får du ett bekräftelse sms med en nedladdningslänk till Done.-appen. Självklart kan du redan innan du får smset ladda ner Done. i Appstore/Google Play. Du loggar in med det telefonnummer du angav vid bokning och hittar ditt projekt på startsidan.

När du matchats med en installatör klickar du dig in på ditt projekt för att se mer information om din installatör samt kan vid behov kontakta installatören via appens chatt.

Kort efter matchning skickar installatören en offert till dig via appen. Självklart får du ett sms när offerten är redo. Installatören kan behöva se bilder alternativt genomföra ett kort videosamtal innan offert skickas. Det för att säkerställa att de villkor som täcks in av standardinstallationen gäller i ditt hem.

När du kikat igenom offerten, godkänner du den smidigt med ett enkelt knapptryck. Du måste godkänna offerten för att arbetet ska utföras. Därefter kommer du och installatören överens om tid och dag, och din laddbox sitter snart på plats.

Betalning sker efter utförd installationen via faktura utställd av installatören. 

Väntetiden varierar mellan olika städer och beroende av säsong, men i regel kan installationen utföras inom 2 veckor. Monteringsdatum fastställs efter godkänd offert mellan dig och installatören i Done.-appens chatt.  

För att kunna erbjuda korta väntetider, hög service och noggrant utförda installationer har test.elbilsvaruhuset.se ingått samarbete med hantverksappen Done. Vi kopplar ihop dig med en installatör i ditt närområde, för att hålla nere väntetid och resväg. Därför kan vi inte på förhand säga exakt vem som kommer utföra din installation – men vi kan garantera dig en kvalitetskontrollerad elektriker, certifierad av Elsäkerhetsverket och med goda omdömen från tidigare kunder i bagaget.  Alla anslutna installatörer har klarat vår 9-stegs kontroll med bravur. Under kvalitetskontrollen säkerställer vi bland annat att installatören har giltig ansvarsförsäkring, är certifierad av Elsäkerhetsverket, administrerar rotavdrag åt dig som kund, rekommenderas av sina tidigare kunder och utöver att leverera ett kvalitativt hantverk dessutom är duktig på att kommunicera på ett tydligt och effektivt sätt. Allt för att din installation ska gå så smidigt och smärtfritt som möjligt.

Avbokning innan godkänd

Om du inte godkänt offert avbokar du enkelt genom att klicka på knappen “Stäng projekt” på projektsidan i Done.-appen. 

Avbokning vid godkänd offert

Har du godkänt din offert och vill avboka, använder du knappen “Stäng projekt” på projektsidan samt meddelar installatören om avbokningen via appens chatt.

Vid avbokning två arbetsdagar innan avsedd tid utgår en administrativ avgift om 1 000 kr (inkl. moms).

Om hantverkaren inte når dig 30 min innan avsedd tid via appen, på telefonnummer som angivits vid bokning, eller på alternativt telefonnummer som kompletterats med i chatten, utgår en administrativ avgift likvärdig två arbetstimmar (à 600 kr efter ROT).

Om avbokning sker samma dag som avsedd tid för arbetet alternativt under helgdag i anslutning till avsedd tid, utgår en avgift likvärdig två arbetstimmar (à 600 kr efter ROT).

Om din installation inte uppfyller kraven för en standardinstallation kan priset behöva justeras enligt prislistan för tillägg som du hittar längre upp på sidan. Oroa dig inte, självklart får du en offert som du har möjlighet att se över innan betalning görs!

Vi garanterar att alla Done.-anslutna installatörer är behöriga att utföra installationer av våra laddboxar. Vi säkerställer detta genom kravet att alla anslutna installatörer måste vara certifierade av Elsäkerhetsverket och ha tidigare erfarenhet från laddboxinstallationer.

Kostnader

Våra laddboxar går att köpa från 5 995 kr med Grön Teknik bidrag. 

Grönt avdrag, även kallat Grön Teknik bidrag, är ett bidrag som ges ut av Skatteverket för installation av s.k. Grön Teknik, bland annat laddboxar. Det innebär att du kan få upp till 50% avdrag för kostnaden på laddboxen, installation och material.

För att få rätt till bidraget behöver du bland annat köpa laddboxen och installationen vid samma tillfälle och från samma företag, samt se till att laddboxen följer den europeiska standarden och har antingen Typ 2- eller CCS- kontakt. Elbilsvaruhusets uppfyller alla krav och erbjuder en helhetslösning med laddbox och installation så att du har rätt till avdraget. Allt du behöver tänka på är att beställa laddboxen.

Här kan du läsa mer om Grön Teknik avdraget

Vad det kostar att ladda din elbil hemma beror på, men du kan enkelt räkna ut det genom att räkna ut kostnaden per kWh, multiplicerat med storleken på batteriet i kWh. Om du inte vet din kWh-kostnad kan du kontakta din elleverantör för att få reda på detta.

Grön Teknik Bidraget

Det nya, gröna avdraget (Grön Teknik) är likt det välkända rotavdraget, vilket innebär att företaget fakturerar halva kostnaden till kund. Sedan ska företaget begära utbetalning från Skatteverket för andra halvan. Det vill säga, du som kund betalar bara halva priset och vi sköter resten.

Grön Teknik avdraget ger dig en skattereduktion för inköp och installation av laddstationer, solceller och batterier. Bidraget täcker inte kostnader för resor, utrustning eller administration i samband med installationen.

Privatpersoner som bor i villa, i bostadsrätt eller ägarlägenhet har alla rätt att få denna skattereduktion, ett grönt avdrag kallat för Grön Teknik.

Viktigt att komma ihåg är att du måste köpa laddbox och installation från samma firma för att ha rätt till bidraget. Du kan alltså inte köpa laddboxen av ett företag och låta ett annat företag installera laddboxen. Då har du endast rätt till rotavdraget på arbetet, vilket är 30 %. Vi på test.elbilsvaruhuset.se säljer allt i ett paket och därmed är du berättigad till hela avdraget och vi sköter den delen för dig!

Avdraget gäller för upp till 50 % av material- och arbetskostnaderna, men skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kr per år.

Om du även har använt rot- eller rutavdrag är det av extra vikt att du har betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna tillgodoräkna dig hela skattereduktionen.

Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.

Vi behöver, förutom sedvanliga kontaktuppgifter, även veta fastighetsbeteckning för att kunna begära utbetalning från Skatteverket. Våra elektriker kommer att fråga efter all relevant information.

Du behöver Typ 2- eller CCS-kontakt. Laddaren behöver även vara förberedd för mätning och debitering.

Praktiska frågor

Laddboxen måste installeras med hjälp av elektriker för att försäkra sig om att den installeras rätt, så att du kan få ut högsta kapacitet utan att tumma på säkerheten. Du får aldrig installera boxen själv, men du kan välja mellan två olika ”typer” av elektriker.

På test.elbilsvaruhuset.se erbjuder vi en så kallad ”all-inclusive”-lösning, vilket innebär att du köper både laddboxen och montering från utbildad elektriker, du behöver inte tänka på något. Innan offertskrivningen erbjuder vi ett videosamtal så att båda parterna tryggt och säkert kan gå igenom alla praktiska detaljer tillsammans. Att köpa ”all-inclusive”-paket, det vill säga både laddbox och elektriker, är det enda sättet att få grönt avdrag.

Det andra alternativet är att endast köpa laddboxen och sedan anlita en egen elektriker. I dessa fall finns det en del punkter du måste tänka på. Det är viktigt att du väljer en certifierad elektriker som vet vad den gör, detta är för att säkerheten är mycket viktig. Inför installationen behöver elektrikern göra en kontroll av husets elsystem för att kunna räkna på och föreslå rätt förutsättningar för att installera laddboxen i ditt hem. Det är också viktigt att göra en besiktning efter att laddboxen är installerad för att säkerställa kvalitén.

Förutom en certifierad elektriker så finns det några andra viktiga aspekter du bör tänka på vid installation och placering av din laddbox.

Det första som kan vara bra att fundera över är att välja en skyddad placering, exempelvis under ett tak. Laddboxarna är framtagna för att kunna hantera utemiljö och olika väder, men med en skyddad placering försäkrar du dig om att du maximerar laddboxens livslängd.

Det kan också vara bra att fundera på var du placerar din laddbox så att kabeln inte är i vägen. Var är laddboxen placerad i förhållande till parkeringsplatsen och kommer kabeln att förhindra någon naturlig passage när du laddar din bil? Olika elbilar har också olika placeringar av laddluckan, så tänk efter en extra gång var du placerar din laddstation så att den funkar med din elbil oavsett var luckan är placerad.

För att prova om du har valt en bra placering kan du testa ”snörtricket”. Du drar då ett snöre mellan laddboxens planerade plats och din elbil och låter den vara där i några dagar. Du lär märka ganska snart om det är en bra placering eller inte.

Tiden det tar att ladda din elbil beror dels på vilken effekt laddboxen är inställd på, hur många faser du kan ladda på, samt bilbatteriets kapacitet (kWh). 

Om du bor i lägenhet behöver du kontakta din bostadsrättsförening eller hyresvärd om du vill installera en laddbox. Vi kan sedan hjälpa din bostadsrättsförening eller hyresvärd med en passande lösning.

I regel ja, om du installerar en laddbox med lastbalansering. Undantag kan dock förekomma.

En kabel kommer dras längs med husfasaden mellan elcentralen och laddboxen, den är ca 10-15 mm i diameter, vit, och sätts fast med kabelklamrar. Det kommer inte nödvändigtvis behövas ett hål i din husvägg, men om det behövs blir det inte mycket större än diametern på kabeln.  

Ja, men i sådana fall behöver du göra en del förberedande arbete; i standardinstallationen är bara kabeldragning ovanför mark inkluderad och för att installera laddboxkabeln under mark tillkommer en kostnad.

För att kunna få kabeln nedgrävd behöver du som förberedande arbete först gräva ner ett ca 60 cm djupt dike och sedan lägga kabelrör som behöver vara 50 mm i diameter och ha en dragtråd. Kabelrör med dragtråd går enkelt att köpa från många byggvaruhus och dem är alltid gula.

Kablar

För din laddkabel kan det vara viktigt att hålla koll på de olika kontakterna som finns på marknaden.

Till att börja med finns det Typ 1 eller Typ 2 som används för normalladdning (AC), vilket är det du kommer ha för din hemmaladdning. Typ 1 används för 1-fas växelström och kan ladda upp till 7,4 kW (230V/32A). Typ 2 är mer flexibel, med den kan du ladda både växel- och likström såväl som 1-fas eller 3-fas.

Om du laddar din bil på bensinmack kan du stöta på kontakt-typ CCS eller CHAdeMO då de brukar användas för snabbladdning (DC). Dessa är ofta väldigt dyra men fördelen är att du kan korta ner laddtiden från 6 timmar till ca 20 minuter. CCS står för Combined Charging System och är två extra kontaktpunkter som sitter under Typ 2-uttaget. När dessa två används går laddningen enkelt över till snabbladdning som klarar av 125A med en laddningseffekt på 50kW. CHAdeMO har samma effekt och klarar samma ampere, men uttaget sitter istället bredvid ett Typ 1- eller 2-uttag.

Den europeiska standarden är Typ 2 och CCS, är din elbil köpt och tillverkade i Europa så är det en sådan kabel du har fått med.

Den europeiska standarden är Typ 2 och CCS och förmodligen är det just dessa som din elbil är kompatibla med. Vissa bilar har Typ 1 kabel och då kan du behöva ha en kabel som har Typ 1 i ena änden, och Typ 2 i andra änden, så att den passar både din bil och laddboxen.

När det kommer till snabbladdare är det CCS som i de flesta fall kommer passa din bil. CHAdeMO är den japanska standarden och förekommer främst bland asiatiska bilar.

Övrigt

Laddboxar från test.elbilsvaruhuset.se är så kallade smarta laddboxar, det innebär att du kan koppla upp din laddbox mot Wi-Fi och se bland annat förbrukning och statistik. I Elbilsvaruhusets app kan du dessutom enkelt kontrollera laddningen och laddplaneringen, exempelvis vet din smarta laddbox hur mycket el din bil behöver innan din nästa körning, och letar efter en optimal tidpunkt att ladda på.

Smarta laddboxar är också uppkopplade till husets elnätverk och ser till att anpassa laddningen så att den inte laddar när husets elbelastning är som högst. Även om laddboxen inte är uppkopplad till nätet så har den andra smarta funktioner.

Att ha en smart laddbox är dessutom en förutsättning för att kunna få Grön Teknik bidraget.

Det finns två typer av laddboxar, enkel eller smart laddbox. Den mest grundläggande typen av laddbox är en enkel laddbox. Dessa har inga särskilda funktioner utan levererar el till din elbil, oftast säljs de för ett lite billigare pris.

Smart laddbox är en mer avancerad laddbox där du kan koppla upp den och få tillgång till olika funktioner. Laddboxar från test.elbilsvaruhuset.se är smarta.