Vår integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på test.elbilsvaruhuset.se i Sverige AB

Följande integritetspolicy gäller från 2021-10-13.

För oss på test.elbilsvaruhuset.se är våra kunders integritet mycket viktigt, och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

1. Kontaktuppgifter till test.elbilsvaruhuset.se:

Org.nr. 559310-7666

Adress till huvudkontoret: Fleminggatan 18, 112 26, Stockholms län

Telefon till kundtjänst: +46 768 07 3650

 

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

För de behandlingar som sker inom test.elbilsvaruhuset.se i Sverige AB:s verksamhet är test.elbilsvaruhuset.se i Sverige AB personuppgiftsansvarig och ansvarar att behandling av sådan information sker på ett korrekt och lagligt sett.

 

3. Insamling av personlig information

test.elbilsvaruhuset.se kan samla in information från dig på flertal olika sett. Det kan vara genom formulär du själv fyller i, genom användning av vår hemsida och genom kakor. Följande typer av information om dig kan samlas in, lagras och användas:

 • Namn, adress och kontaktuppgifter
 • Information om dina besök och din användning av hemsidan
 • Information som har med dina köp och användning av vår tjänst att göra, såsom bankuppgifter
 • Annan personlig information som du skickat till oss
 
4. Användning av personlig information

De uppgifter som vi samlar in om dig kan test.elbilsvaruhuset.se använda för syften såsom:

 • Att anpassa vår hemsida så den presenteras till dig på ett effektivt och relevant sätt
 • Administration och fullgörande av vårt avtal med dig
 • För att kontakta dig
 • Använda som underlag vid fakturering och bokföring
 • För statistik och analysändamål
 
5. Kakor (cookies)

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil med kort information som lagras på din dator, Kakor kan vara ”ständiga kakor” (lagras under en viss tid), eller ”sessionskakor” (lagras under användarsessionen). Kakor innehåller typiskt inte information som kan identifiera dig, utan samlar in statistisk data om dina användarmönster på hemsidan. Vi använder kakor för att förbättra din upplevelse på hemsidan.

Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången, tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

 

6. Behandling och utlämning av dina uppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. test.elbilsvaruhuset.se lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje parter annat än det som angivits i denna policy. Vi kommer inte sälja dina uppgifter till någon annan. Vi kan lämna ut dina uppgifter:

 • I de fall vi är skyldiga till det på grund av lag
 • Då du uttryckligen gett tillåtelse att dela din information med tredje part.
 • I vissa fall till samarbetspartners såsom elinstallatörer för utförande av elinstallation hos dig som kund.

I de angivna fall då vi eventuellt lämnar ut dina uppgifter till tredje part, ser vi till att kontrollera att dessa följer ”Data Protection and General Data Protection Regulations”.

 
7. Internationell dataöverföring

test.elbilsvaruhuset.se överför inte dina uppgifter utanför de länder vi är verksamma i.

 

8. Dina rättigheter

Du har rätten att när som helst begära information om vilka uppgifter vi har sparat om dig, och att be oss radera de uppgifter vi behandlar enligt vad som tillåts enligt lag. Du har även rätt att få dina rättigheter rättade, raderade, blockerade eller flyttade, och kan ändra de rättigheter vi har för att behandla dina uppgifter. Du kan även invända mot att dina uppgifter används i vissa typer av ändamål. För att göra sådant måste test.elbilsvaruhuset.se tillhandahålla bevis på din identitet i form av en skriftlig begäran undertecknad och innehållande uppgifter om namn och personnummer.

Om du tycker dina uppgifter har behandlats på felaktigt sätt har du rätt att klaga hos datainspektionen.

 

9. Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor kring behandling av dina personuppgifter. Du kan nå oss via de kontaktuppgifter angivna ovan, eller genom hej@elbilsvaruhuset.se